De visie van Aes

Zo vrij zijn als een vogel. Dat willen we toch allemaal? Niet bevreesd te hoeven zijn dat eigendommen op je werk gestolen worden, of dat je allerlei nare woorden naar je hoofd geslingerd krijgt. Helaas komen diefstallen, agressie en geweld en andere incidenten veel voor binnen bedrijven en instellingen. Aes helpt haar opdrachtgevers bij het inzichtelijk maken van de risico’s. Pas na een degelijke inventarisatie kan men onderbouwd maatregelen treffen en komt men los van het ongewenste ad hoc beleid. Aes biedt hiervoor een totaal oplossing: van het opstellen van het beveiligingsbeleid tot en met het treffen van technische maatregelen en het borgen van de beveiliging. En dit alles volgens een beproefd stappenplan.

Aes heeft veel aandacht voor uw organisatie: hoe maken wij intern afspraken met elkaar, hoe zorg ik er voor dat de getroffen maatregelen juist gebruikt worden? Hierbij dient het hele beveiligingsconcept inclusief interne en externe afspraken erop gericht te zijn dat u zich (weer) zo vrij als een vogel kunt voelen op uw werkplek! En de continuïteit van de bedrijfsprocessen gewaarborgd is.

Bekijk ook eens de website van Aes Security Management