Huidige Versie

De huidige versie van Syrus is versie 3.3

Wij zijn constant bezig nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en Syrus op bestaande punten te verbeteren. Dit doen wij in samenwerking met onze gebruikers onder andere door middel van de Syrus Gebruikers Groep en Jaarlijkse Evaluaties van bestaande Syrus installaties.