Vergelijking van Syrus met andere registratiepakketen

Binnen organisaties wordt veel geregistreerd, van financiƫle statistiek tot voorraadbeheer en verzuimpercentages. Ook op het gebied van veiligheid en beveiliging worden veel algemene applicaties ingezet om incidenten te registreren. Syrus is echter specifiek voor beveiliging ontwikkeld en onderscheidt zich van veel applicaties door een aantal voordelen.

Zo verzamelt Syrus gegevens rondom de kritieke succesfactoren voor beveiliging te weten: aantal (frequentie), uren en kosten. Ook de managementinformatie is bruikbaar voor beveiliging: in welke gebouwen, bouwdelen zien we stijgingen, welke dagen van week, daderprofielen en kosten-batenanalyse zijn met Syrus op te maken.

Als voorbeeld de zorgsector; hier wordt veel geregistreerd in Ultimo, het ZIR en VMS. Allemaal applicaties die raakvlakken met beveiliging hebben, echter in de basis niet geschikt blijken om goede stuurinformatie op het gebied van beveiliging te verzamelen.