Opleiding en training

Om de voordelen van Syrus optimaal te kunnen benutten is voor gebruikers en beheerders een speciale training ontwikkeld. Tijdens de training wordt stilgestaan bij beveiliging, risico’s, incidenten, schades en de achtergronden van Syrus. Veel tijd wordt besteed aan de registratie, het zoeken naar meldingen en het genereren van overzichten. Het is van belang dat meldingen op een uniforme wijze worden geregistreerd om op een later moment een maximaal rendement te halen uit de opgeslagen informatie.

Gebruikers krijgen training over de werking van Syrus, op welke wijze de aanwezige koppelingen naar externe documenten en foto-bestanden toegepast kunnen worden en hoe men met Syrus over incidenten kan communiceren. Deze training voor gebruikersduurt ongeveer drie uur  (exclusief de voorbereidingen op lokatie).

Beheerders krijgen tevens uitgelegd hoe zij Syrus kunnen inrichten conform eigen specifieke wensen en op welke wijze de aanwezige koppelingen naar externe documenten en foto-bestanden kunnen worden beheerd. De training voor beheerders duurt ongeveer vier uur.

Tijdens de training ontvangen zowel gebruikers als beheerders een uitgebreide Step-by-Step gebruikershandleiding waarin de werking van Syrus overzichtelijk en stapsgewijs is beschreven.

Na afloop van de training ontvangen alle cursisten een certificaat van deelname.