Syrus Gebruikers Groep

Om de verdere ontwikkeling van Syrus af te stemmen op wensen vanuit de praktijk is in 2004 de Syrus Gebruikers Groep opgericht. Deze groep komt eenmaal per jaar samen en heeft drie primaire doelen:

  1. Evalueren wat gebruikers van Syrus vinden
  2. Formuleren van wensen door Gebruikers
  3. Terugkoppelen van nieuwe ontwikkeling binnen Syrus

Op 20 maart 2008 was de 4de bijeenkomst te Leiden. Met 19 personen is de werking geƫvalueerd en hebben we weer voldoende wensen gezameld om Syrus nog beter aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk. Ook worden tussen de deelnemers veel handige tips uitgewisseld waardoor men op praktische toepassingen wordt gewezen die de informatievoorziening verder verbeteren. Alle deelnemers kijken dan ook terug op een geslaagde en nuttige middag.