Integrale beveiliging in de zorgsector

 

Integrale beveiliging binnen de zorg staat volop in de belangstelling. Iedereen vindt er iets van en dat er veel valt te verbeteren blijkt wel uit de vele artikelen en TV-programma’s. Maar hoe bereiken we dit? In de praktijk loopt men vaak achter incidenten aan. Men heeft wel van alles in huis (systemen, regels, protocollen, een beveiligingsdienst) maar mist het totaaloverzicht. Aan beveiliging ligt geen integraal plan ten grondslag. Daardoor blijft beveiliging een sluitpost.

 

Dit boek behandelt een werkwijze waarmee verantwoordelijke managers op een zakelijke manier beveiliging kunnen professionaliseren. Het bevat een nieuwe beveiligingsaanpak. Door beveiliging als continu bedrijfsproces te zien en dit op te delen in heldere en meetbare stappen is een basis te leggen voor een procesmatige aanpak. Met behulp van kosten-batenanalyses beveiliging optimaliseren maakt een borging over langere termijn mogelijk. Zo kunnen managers met gerichte beveiligingsmaatregelen geld besparen. En promoveert beveiliging van sluitpost naar kritische succesfactor in het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit.

Organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen worden uitgebreid beschreven, waarbij de organisatie de meeste aandacht krijgt. Technische maatregelen zijn slechts hulpmiddelen om beveiliging uitvoerbaar te maken, niet een doel op zich. Met de kennis uit dit boek formuleren hoofden beveiliging, Raden van Bestuur en facility managers beter welk samenstel van maatregelen een oplossing biedt voor de geconstateerde bedreigingen. 

De groei van het aantal incidenten dwingt zorginstellingen meer maatregelen te treffen. Maatregelen die steeds meer als succesfactor ingebracht moeten worden bij het werven van personeel en het verkrijgen van nieuwe cliënten. ‘Bij ons staan beveiliging en veiligheid hoog op de agenda en worden zij professioneel aangepakt.’ Dit uitgangspunt biedt medewerkers een veilige werkomgeving en patiënten en cliënten een ongestoord verblijf! Zo kunnen primaire zorgprocessen als patiëntenzorg, opleiding en onderzoek waar velen binnen onze maatschappij afhankelijk van zijn, ongestoord plaats blijven vinden.

Auteur: Drs. Ing. Arjen N. Appelman CPP RSE,

Integrale beveiliging in de zorgsector , ISBN-13: 9789013022490

Dit boek bestellen? Dat kan via het de website van Kluwer.

Meer informatie over ons bedrijf en onze produkten kunt u vrijblijvend aanvragen via  info@aessecurity.nl