Waarom het Syrus Incidentenregistratie Systeem

Het komt regelmatig voor dat risico’s en bedreigingen binnen organisaties onvoldoende inzichtelijk zijn doordat de registratie van incidenten summier of in dagrapporten plaatsvindt.  Hierdoor is het lastig om preventieve maatregelen te treffen en loopt men achter de incidenten aan. Syrus maakt een snelle bundeling en rapportage van alle incidenten mogelijk waardoor veel sneller kan worden ingegrepen. Door het vroegtijdig herkennen van trends wordt het mogelijk proactief te handelen en schade te beperken.

De rapportage mogelijkheden binnen het Syrus incidentenregistratie systeem leveren eenvoudige  statistieken en grafieken waarmee het Management ge├»nformeerd kan worden.

Doordat Syrus de administratieve afwikkeling van incidenten effici├źnter maakt, wordt veel tijd en geld bespaard waarmee de investering in het systeem wordt terugverdiend.

Voor een uitgebreid overzicht van alle functionaliteiten binnen Syrus zie : Functionaliteiten van Syrus