Functies van Syrus

De 7 functies van Syrus


1. Registreren

 • Uitgebreide incidentregistratie
 • Onderverdeling van type incidenten in MeldTypen
 • Gebruiksvriendelijke invoer & ondersteunende uitleg per invoerveld


2. Afhandelen

 • Zie in een oogopslag wie wat heeft gedaan
 • Koppel bestanden (Foto's, Video's, Word, Excel, PDF documenten)
 • Voeg bijkomende informatie toe aan een Melding


3. Totaliseren

 • Bekijk totalen van Meldingen over een bepaalde periode
 • Filter op locatie, aantal, kosten, tijdsduur, periode, etc.
 • Bundel verschillende Meldingen in praktische Dossiers


4. Communiceren

 • Communicatie tussen nacht/dag diensten via Syrus
 • Intern overleg over uitgevoerde taken en status van Meldingen
 • Maken van Specifieke Rapporten, Dagrapporten en Rapportages voor Management


5. Analyseren

 • Uitvoeren van Trendanalyses
 • Precies zien waar en wanneer incidenten zich voordoen


6. Formuleren

 • Onderbouwen van maatregelen op basis van kosten/baten analyses
 • Formulering van doelstellingen


7. Evalueren

 • Effectiviteit toetsen van getroffen maatregelen
 • Testen van opgestelde risicoprofielen en uitgevoerde werkzaamheden
 • Evalueren van verzekeringspolissen