Veel gestelde vragen

 

Beveiliging krijgt binnen onze organisatie aandacht als er iets is mis gegaan. Hoe kan ik dit doorbreken?
In de praktijk komt dit binnen veel organisaties voor. Dit komt doordat beveiligingsmaatregelen vaak lastig financieel te onderbouwen zijn. Door stelselmatig incidenten en voorvallen te registreren en te voorzien van schadecomponenten ontstaat inzicht schadecomponenten. Door deze bij elkaar op te tellen (Syrus doet dit automatisch) kunnen voorstellen veel beter preventief onderbouwd worden.

Er wordt steeds over professioneler werken gesproken. Wat houdt dit nu precies in?
Syrus maakt het voor een facilitaire afdeling of een afdeling beveiliging mogelijk beveiligingstaken sneller en efficiĆ«nter uit te voeren. Dit kan door de opgenomen actiepatronen, contactpersonen, de opgeslagen afwikkeling en de talloze zoekmogelijkheden in de historie. Werkzaamheden worden meetbaar, de kans op fouten wordt kleiner en inwerkprogramma’s kunnen sneller doorlopen worden.

Het klinkt allemaal mooi maar wij zijn niet gewend aan computerprogramma’s. Voordat we daarmee overweg kunnen zijn we maanden verder.
Syrus is zo opgebouwd dat er eigenlijk geen fouten gemaakt kunnen worden. Men kan ervoor kiezen eenvoudig te beginnen en de applicatie steeds verder uit te bouwen. Wel is het van belang dat de gegevens van de melding op een uniforme wijze worden ingevoerd. En dat de koppelingen goed worden toegepast. Juist op deze elementen spelen de trainingen in. Er is een gebruikers en een beheerders training ontwikkeld.

Hoe kan ik Syrus inzetten bij interne onderzoeken?
Door alle registraties die van toepassing zijn op het interne onderzoek naast elkaar te leggen. Bij regelmatige vermissingen uit het magazijn kan zo snel worden vastgesteld om welke producten het gaat, waar het zich precies voordoet en op welke tijdstippen. Dit maakt een gerichte onderzoeksmethode mogelijk. Indien het onderzoek aan een extern bureau uit handen wordt gegeven levert de aangegeven informatie veel tijdwinst en dus kostenbesparingen op!

Mij lijkt het wel wat om een registratie van alle facilitaire zaken op te bouwen Kan dit ook?
Jazeker! Of wij nu een diefstal registreren of een verstopt toilet, kapot koffiezetapparaat of onderhoud aan de CV installatie. Alles kan eenvoudig worden aangepast en zo worden ingericht dat u er maximaal rendement uit haalt.

Het meten van de uitgevoerde werkzaamheden door mijn bedrijfsbeveiligingsdienst lijkt mij ideaal. Kan dit ook?
Binnen Syrus is hier reeds rekening mee gehouden. Surveillanceronden, brand- en sluitronden, specifieke werkzaamheden etc. kunnen reeds geregistreerd worden. Om meer specifieke gegevens over diensten vast te leggen zoals wat voor dienst is er gedraaid, wie waren er aanwezig, leidinggevenden, gebruikte hulpmiddelen en bijzonderheden wordt een speciale module ontwikkeld.

Van mij hoeft niet iedereen te zien wat de schadebedragen van de verschillende incidenten zijn.
Binnen Syrus zijn twee rollen gedefinieerd. Afhankelijk van de rol is meer of minder informatie beschikbaar. Hieronder vallen ook de schadebedragen.

Bekijk nog eens alle voordelen van ons Wachtrapportage Systeem