Aes Security Management

Aes Security Management (de visie van Aes) is een onafhankelijk adviesbureau dat zich heeft toegelegd op de volgende werkterreinen:

  1. Opzetten en begeleiding bij integrale beveiliging, beleidsplannen, risicoprofielen
  2. ServiceDesk: telefonische helpdesk voor al uw vragen over beveiliging inclusief diverse voordelen
  3. Opzet van beveiligingsconcepten (toegangsbeheer, cameratoezicht etc.)
  4. Opstellen en implementeren professionele incidentenregistraties
  5. Verbeteren performance en imago van (bedrijfs-)beveiligingsdiensten
  6. Trainingen op het gebied van o.a. omgaan met agressie en geweld, leidinggeven
  7. (Recherche) onderzoeken, tests, controles en audits (Justitie POB 892)
  8. Projectbegeleiding bij opstellen, selecteren en implementatie van maatregelen

Integrale beveiliging in de zorgsector

In maart 2005 is het praktische handboek ‘Integrale beveiliging in de zorgsector’ - een leidraad waarmee de beveiliging stap voor stap geprofessionaliseerd kan worden, van Drs. Ing. Arjen N. Appelman CPP RSE gepubliceerd. In dit boek wordt de werking van Syrus als beveiligings- en veiligheidsmonitor toegelicht.

U kunt voor meer informatie over dit onderwerp gaan naar de website van Aes Security Management .