Advies en begeleiding

De aanschaf van een incidentenregistratie-systeem zoals Syrus alleen is doorgaans niet voldoende om de informatievoorziening rondom beveiliging op orde te brengen en te houden. Hierbij zal daarom veel aandacht moeten uitgaan naar de wijze waarop de meldingen rondom beveiligings- en veiligheidszaken verkregen worden. Aes Security Management (de ontwikkelaar en bouwer van Syrus) heeft in de loop der tijd zeer veel ervaring opgedaan met het realiseren van communicatie- en bewustwordings-campagnes gericht op beveiligings- en veiligheidszaken.