Syrus webformulieren

Vergroot de meldingsbereidheid met de Syrus Webformmodule

Een professionele beveiligingsorganisatie heeft een gedegen incidentenregistratie nodig waarmee zij in staat is beveiliging meetbaar en controleerbaar te maken. Deze registratie is alleen bruikbaar als het gevoed wordt met meldingen. Meer meldingen betekent een completer beeld van de status van beveiliging. Het vergroten van het aantal manieren waarop medewerkers incidenten kunnen melden vergroot ook het aantal geregistreerde meldingen

  • Laagdrempelig voor medewerkers
  • Meldingen direct in Syrus
  • Automatische terugkoppeling naar de melder
  • Automatisch mail notificatie naar leidinggevende 

Webformulieren als uitbreiding op bestaande manieren van melden.

Meldingsbereidheid

Syrus uitbreiden met de webformmodule? Graag maken wij vrijblijvend een afspraak met u. Voor een afspraak of meer informatie ga naar Contact.